Spółki grupy

W skład holdingu wchodzi szereg spółek bezpośrednio zależnych i kontrolowanych przez ENEPOL HOLDING, które mają swoje siedziby w Bułgarii, Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej.

Podstawowy trzon grupy nie wykracza poza obszar inwestycyjny związany z budową farm solarowych.

Intencją zarządu ENEPOL HOLDING było stworzenie takiej struktury, która w ramach własnej działalności mogłaby się wzajemnie uzupełniać i powiększać majątek różnych spółek funkcjonujących w ramach jednej grupy.