Podstawowe informacje

ENEPOL HOLDING powstał w 2012 roku na bazie szeregu podmiotów zawiązanych wcześniej, które w ramach struktury zostały podporządkowane w całości holdingowi.