Kim jesteśmy

ENEPOL HOLDING to podmiot, w skład którego wchodzi szereg spółek celowych, związanych bezpośrednio z działalnością w obszarze fotowoltaiki (farm solarnych).
Nasza działalność operacyjna została skoncentrowana w Krajach Unii Europejskiej, a konkretnie w Bułgarii  oraz Polsce.

Spółka jest właścicielem farm solarnych na terenie Bułgarii, jak również posiada szereg projektów inwestycyjnych na terenie Polski, które są w trakcie realizacji.

Jako podmiot posiadający zaangażowanie w różnych obszarach działalności operacyjnej związanej bezpośrednio z energią odnawialną pochodzącą z paneli solarnych oraz poprzez posiadanie wykwalifikowanej kadry zarządzającej naszymi projektami, jesteśmy w stanie wygenerować najlepszą ofertę inwestycyjną dla podmiotów zaangażowanych z nami w przedsięwzięcia.

Wartością spółki są zrealizowane przedsięwzięcia w postaci farm solarnych, które w całości należą do holdingu, jak również szereg gotowych projektów opartych na spółkach celowych należących również do holdingu.

ENEPOL HOLDING to również podmiot skoncentrowany w obszarze wykonawstwa projektów w postaci farm solarnych oraz zapewnienia bieżącego serwisu powykonawczego.