Misja, wizja i strategia

Celem spółki jest zrealizowanie 50 MW projektów farm solarnych na terenie Polski. Spółka posiada portfel gotowych projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo – wschodniej części Polski oraz na pomorzu zachodnim.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w takich Krajach Unii Europejskiej jak Włochy, Niemcy, Bułgaria czy też Rumunia, jak również wymagania stawiane przez Komisję Europejską spowodowały potrzebę implementowania systemu prawnego mającego zapewnić taki rozwój również i w Polsce.

Dlatego  zadaniem ENEPOL HOLDING jest wykorzystanie systemu prawnego i połączenie go  z możliwościami technologicznymi poprzez  zbudowanie poważnego portfela inwestycyjnego opartego na inwestycji w budowę farm solarnych na terenie Polski.